Skip to content

Kontakt

Elektro-Nauta Sp. z o.o.
 ul. Budowniczych 6
81-336 Gdynia

office@elektronauta.pl

tel: +48 58 621 22 34
fax: +48 58 621 23 18

NIP: 586-18-28-163
NIP UE: PL5861828163
REGON: 191395125

KRS: 0000146621
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 421.000,00 PLN

Konto

Bank: ING Bank Śląski S.A.
PLN: 16 1050 1764 1000 0023 6465 7813 
EUR: 68 1050 1764 1000 0023 6465 7847

SWIFT : INGBPLPW