PLEN

Dane handlowe

Elektro-Nauta Sp. z o.o.
         ul. Czechosłowacka 3
          81-336 Gdynia

 Polska

 

NIP: 586-18-28-163                                                   
          NIP UE: PL5861828163                               
          REGON: 191395125                                                

 

KRS: 0000146621                                                      

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku       
          VIII Wydział Gospodarczy KRS                                                 

 

Kapitał zakładowy: 421.000,00 PLN

 

BANK : ING BANK ŚLĄSKI S.A.

NRB : 16 1050 1764 1000 0023 6465 7813 ( PLN )

IBAN : PL16105017641000002364657813 ( PLN )

 

NRB : 68 1050 1764 1000 0023 6465 7847 ( EUR )

IBAN : PL68105017641000002364657847 ( EUR )

SWIFT :  INGBPLPW

        

Copyright © 2009 Elektro-Nauta.pl
Tworzenie stron Webton.pl